V. Károly, akinek a birodalmában sohasem nyugszik le a nap

Tudj meg többet a világról - Bemutatjuk az újkor legnagyobb urát! - Blikk

Károly Habsburg, avagy Szép Fülöp kasztíliai király és II. (Őrült) Johanna fiaként született 1500. február 24-én. A címben is szereplő mondás amiatt jött létre, hogy Károly olyan hatalmas birodalmat épített ki, hogy az időeltolódás miatt „mindig” sütött valahol a nap.

Már 6 évesen, azaz 1506-ban Burgundia hercege és a Tizenhét Tartomány kormányzója lett. Tíz évvel később, 1516-ban Spanyolország, Nápoly, Szicília és Jeruzsálem királya lett. Ezután 1519-ben Ausztria uralkodó főhercege, majd német királlyá lépett elő. 1530-tól pedig Itália is az ő uralma alá került, majd ugyanebben az évben Német-Római császárnak is megválasztották. Már ez is hatalmas birodalomnak mondható, de ezek csak az európai országok, amikben uralkodott, ugyanis Spanyolország amerikai gyarmatbirodalma hatalmas mértékben növekedett, és óriási méretet ért el az uralkodása alatt.

Múltba néző: V. Károly, akinek birodalma felett sosem nyugodott le a nap

Nagyapja, II. (Katolikus) Ferdinánd halálával Károlyra szállt a kasztíliai és az aragóniai trón is, ám a spanyol főrendek nem fogadták az ifjú királyt túlságosan nagy lelkesedéssel, Aragóniában csakis az anyja, Őrült Johanna társuralkodójaként tekintettek rá. Johanna, ragadványnevéből kiderülve, nem volt mentálisan teljesen ép, így nem volt képes az uralkodásra, ezért kellett mellé társuralkodó. Anyját a külvilágtól elzárva tartották teljesen a haláláig, 1555-ig. Ekkor Károly lett az egyedüli uralkodó. Már 1517-ben, az uralkodásának kezdetén összetűzésbe került a főrendekkel, akik továbbra is idegenként tekintették. A nemesek azt kérték, hogy csökkentse az adókat, és távolítsa el a flamand tanácsadóit a helyükről. Ezt persze Károlynak esze ágában sem volt megtennie, ezért nem javult a kapcsolata az urakkal. Mindez oda vezetett, hogy miután 1519-ben a másik nagyapja, I. Miksa német-római császár meghalt, és esedékes lett a császárválasztás, csak nagy küzdelmek eredményeképp tudta a rendgyűléssel megszavaztatni annak a pénznek a kifizetését, amivel megvásárolhatta a választófejedelmek szavazatát. A császári címre több másik uralkodónak is fájt a foga: VIII. Henrik angol királynak, II. Lajos magyar királynak, Bölcs Frigyesnek és I. Ferenc francia királynak. Végül Károly nyerte/vette meg a fejedelmek szavazatát, ám a cím nem jött neki jól a későbbiekben. Sok engedményt kellett tennie, ezenkívül rögtön a nyakába zúdultak a császárság problémái: a reformáció és a parasztok felkelése.

V. Károly - a nagyhatalmú császár, aki a mellékhelyiségben született »  DJP-blog

Hatalmas nemesfémmennyiséget halmozott fel az amerikai gyarmatok révén, ám ez az alapból sem erős gazdaságán nem segített, sokkal inkább az államcsőd felé sodorta a birodalmat, mivel a fémmennyiségnek köszönhetően rettentően meggyengült a pénz. Viszont szükség volt a sok fémre, mert ekkoriban Spanyolországnak volt a legnagyobb zsoldoshadserege, ami irtózatosan sok pénzt felemésztett. Ezzel a haderővel és hatalmas birodalmával rettentően nagy befolyást tudott szerezni a világban.

Házassága az Avis-házból származó Izabellával először politikai lépé volt, mivel Károly ezzel hatalmas hozományt szerzett magának, amivel elősegítette a spanyol gazdaságot. Ám hamarosan szerelembe fordult át a kettejük közötti kapcsolat. Példaértékű volt a házasságuk. Sok időt szenteltek egymásnak, és ami a legfőbb: sohasem csalták meg egymást, házasságuk alatt egyikőjüknek sem volt szeretője. Kapcsolatuk során 6 gyermekük született, közülük csak három érte meg a felnőttkort. Izabella a hatodik gyermekük szülésébe halt bele 1539-ben. Károly ettől fogva, egészen a haláláig, csakis fekete ruhákat hordott. Különlegesnek számított, hogy nem házasodott újra, ami nem volt gyakori az akkori uralkodók körében. Az uralkodót olyan mértékben megviselte a felesége halála, hogy két hónapig egy kolostorba vonult gyászolni, hogy senki ne tudja zavarni. Annyira ragaszkodott a szerelméhez, hogy a kor legnagyobb festőjét, a velencei Tiziano Vecelliot-t felkérte felkérte, hogy fessen posztumusz képeket róla és Izabelláról. Ezeket a képeket magával vitte minden utazása alkalmával.

V. Károly dicsőséges uralkodása azzal ért véget, hogy 1556-ban megfáradva lemondott birodalma trónjáról. Az uralkodást öccsére és fiára hagyta. Vita nélkül állíthatjuk, hogy Károly a világ legnagyobb uralkodói közé tartozik, ám az ellene szereveződők és a kor konfliktusai eléggé behatárolták, korlátozták. Hatalma méretével talán csak egyetlen egy ember vetekedhet, az Oszmán Birodalom szultánja, Szulejmán. A Habsburgok olyan nagy birodalmat tudtak kiépíteni a történelem során házassággal és örökléssel, hogy eltrejedt egy mondás miattuk: Házasodni, mint a Habsburgok.

 

 Fájl:Habsburg V. Károly.PNG – Wikikönyvek