Sissi élete

 

A Wittelsbach-házból származó Erzsébet Amália Eugénia (németül: Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach) I. Ferenc József császár és király felesége volt. Elhíresült ragadványneve a családjától származik, ugyanis a Wittelsbach házban egy bevett szokás volt, hogy a családtagoknak adnak egy becenevet, ragadványnevet, amin egymást szólították. Így jött létre a Sissi név is.

Sissi Münchenben született, 1837. december 24-én, a Bajorországban. Már születésekor szerencsét jósoltak neki, ugyanis születésekor volt már egy fog a szájában. Az, hogy ez a megjósolt szerencse megvalósult-e az élete során, azt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. A bajor királyi udvartól távol nevelkedett, ami neveltetésében meghatározó volt. Neveltetését nevezhetjük akár hiányosnak is. Ferenc Józsefet véletlenül ismerte csak meg. Az uralkodónak Erzsébet nővérét, Ilonát szánták volna feleségnek, ám Ferenc József Sissit választotta. A lány Bad Ischlben találkozott Ferenc Józseffel, azon az utazáson, amikor elkísérte anyját és nővérét az előbb említett helyre. A kastély kertjében találkoztak össze. Ekkor még az uralkodó nem tudta, hogy Sissi Ilona húga. Végül a császár ellentmondott a szülők akaratának, és az érdekházasság helyett Sissit választotta. Az eljegyzésük a császár 23. születésnapján történt meg. Nem sokkal később, 1854. április 24-én összeházasodtak. A szertartás a bécsi Augustinerkirchében volt. Bécsben ezután 7 napon keresztül tartott még az ünneplés.

„Kétszeres boldogság számomra, hogy leendő hitvesem kiválasztásakor mélyebb érzelmeimre hallgattam, és szívből remélem, hogy menyasszonyom kiváló tulajdonságaiban megtalálom majd életem boldogságát.”

(Ferenc József császár)

Sissi és Ferenc József

Ám az udvari élet nehézségeket jelentett számára. Mivel nem nagyon gondoltak rá, hogy esetleg olyan házasságot köt, amivel a trónra kerül, ezért nem is így nevelték, ugyan Erzsébet 1848 óta levelezett Ferenc József öccsével, Károly Lajossal. Ebből egy későbbi frigy szándéka is kibontakozott, ám ez később nem történt meg. Így amikor bekerült a bécsi udvar köreibe, elkezdték pótolni neveltetése, tanulmányai hiányosságait. A legfontosabb tantárgy, későbbi szerepére tekintve, Ausztria és a birodalom történelme volt. Erre egy magyar gróf, Majláth János, történettudós tanította. A gróf jelentéseket küldött a bécsi kormányzatnak a királyné fejlődéséről, ahol Sissit többször is pecsovicsként említi. Ebből arra lehet következtetni, hogy uralkodása elején a magyaroknak nem volt túl jó véleményük róla. A gróftól halott először magyar szavakat, sőt, verseket is. Később ezeknek az indíttatására sajátította el később a magyar nyelvet. Továbbá próbáltak még csiszolni a német kiejtésén, ugyanis erős bajor akcentussal beszélt. Még francia nyelvre is oktatták, mivel akkori francia tudása nem volt elegendő, ahhoz a szerephez, amit az udvarnál töltött be. Egyvalamit nem tudott és nem is akart elsajátítani, mégpedig a legkonzervatívabb, a spanyol udvarból származó etikettet. Mindezek ellenére az udvarban kirekesztettként kezelték.